تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


محبت مسیح  

محبت تنهاچیزیست که بابخشیدن زیادتر میشود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشیم تا محبت کرده باشیم.گاهی لبخند بهترین محبت است.
و نیز دعا میكنیم
در نام مسیح شفا یابید .در نام مسیح آزاد گردید از اسارتهادر نام مسیح رهایی یابید از مشكلاتدر نام مسیح مال شما بركت یابددر نام مسیح تمامی درها برویتان بازدر نام مسیح تمامی راهها ، همواردر نام مسیح چشمان روحانیتان بازدر نام مسیح قلبتان تبدیل گردددر نام مسیح خلقتی نو گردید ، عاری از هر گونه بدی ، و انس

ادامه مطلب  

 

 
دعا میكنم امروز :
در نام مسیح شفا یابید .در نام مسیح آزاد گردید از اسارتهادر نام مسیح رهایی یابید از مشكلاتدر نام مسیح مال شما بركت یابددر نام مسیح تمامی درها برویتان بازدر نام مسیح تمامی راهها ، همواردر نام مسیح چشمان روحانیتان بازدر نام مسیح قلبتان تبدیل گردددر نام مسیح خلقتی نو گردید ، عاری از هر گونه بدی ، و انسانی جدید با پوشیدن جسم آسمانی بشوید .
آمین

ادامه مطلب  

شهادت ایمانی مسیحیت من  

اعتراف‌های نیکو
✝ پس اعتراف می‌کنیم و اعلام می‌کنیم...
✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌كنم، همه چیز برای خیریت من در كار است چون فرزند او هستم... آمین
✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌كنم، كه هر اسلحه‌ای كه به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر من است... آمین
✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌كنم، به زخمهای عیسی شفا یافته هستم... آمین
✝ در نام عیسی مسیح خداوند؛ اعلام می‌كنم، حتی اگر هزار دشمن از سمت راست و ده ه

ادامه مطلب  

محبت تنهاچیزیست که بابخشیدن زیادتر میشود  

محبت تنهاچیزیست که بابخشیدن زیادتر میشود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشیم تا محبت کرده باشیم.گاهی لبخند بهترین محبت است.
و نیز دعا میكنیم
در نام مسیح شفا یابید .در نام مسیح آزاد گردید از اسارتهادر نام مسیح رهایی یابید از مشكلاتدر نام مسیح مال شما بركت یابددر نام مسیح تمامی درها برویتان بازدر نام مسیح تمامی راهها ، همواردر نام مسیح چشمان روحانیتان بازدر نام مسیح قلبتان تبدیل گردددر نام مسیح خلقتی نو گردید ، عاری از هر گونه بدی ، و انس

ادامه مطلب  

شناخت مسیح  

عیسی مسیح، همان نجات‌دهنده‌ای است که خدا وعدۀ ظهورش را در عهد عتیق از طریق پیامبران راستین، به انسان داد. این منجی آسمانی، بر اساس پیشگوئیهای دقیق انبیاء به دنیا آمد، در میان ما زندگی کرد، مرد و از مردگان برخاست تا یگانه نجات‌دهندۀ ما انسانها باشد. به‌هنگام ولادت عیسی مسیح، فرشتگان بر چوپانان ظاهر شدند و به ایشان پیامی تسلی‌بخش در بارۀ نجات دادند. در دنیای پرتلاطم امروز، ما چقدر به این پیام تسلی‌بخش و حاکی از آرامش نیاز داریم. خوب است ک

ادامه مطلب  

مراسم تعمید  

https://www.youtube.com/watch?v=Nj51M92uUkE
مطابق مطابق کتاب مقدس، تعمید مسیحی شهادتی ظاهری است از آنچه دردرون زندگی یک ایماندار اتفاق افتاده است. تعمید مسیحی هویت ایماندار را با مرگ، تدفین و رستاخیزمسیح به تصویر میکشد. کتاب مقدس میگوید: "آیا نمیدانید كه جمیع ما كه در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چونكه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنكه به همین قسمی كه مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم" (ر

ادامه مطلب  

 

✞در زندگیتان پی بردید كه عیسی مسیح بسیار ارزشمندتر از هر چیزی بود كه داشتید. همه ی داراییها، شهرت و خواستها در قیاس با مسیح، بی ارزش شدن . به سوی او چون منجی و خداوندتان بازگشتید. او مقصود نهایی تمایلاتتان گشت. اشتیاق تازة شما شناخت او، حرمت نهادن به او، خدمت كردن او، اطاعت از او و مانند او بودن است. اینها ثمرات رابطه ی جدید شما با عیسی مسیح؛ خداوند عالم است كه به عدالت، قدرت، مشاركت و جلال میانجامد. آن كه به شما حكم میشود او را محبت نمایید، لا

ادامه مطلب  

شناخت مسیح  

عیسی مسیح، همان نجات‌دهنده‌ای است که خدا وعدۀ ظهورش را در عهد عتیق از طریق پیامبران راستین، به انسان داد. این منجی آسمانی، بر اساس پیشگوئیهای دقیق انبیاء به دنیا آمد، در میان ما زندگی کرد، مرد و از مردگان برخاست تا یگانه نجات‌دهندۀ ما انسانها باشد. به‌هنگام ولادت عیسی مسیح، فرشتگان بر چوپانان ظاهر شدند و به ایشان پیامی تسلی‌بخش در بارۀ نجات دادند. در دنیای پرتلاطم امروز، ما چقدر به این پیام تسلی‌بخش و حاکی از آرامش نیاز داریم. خوب است ک

ادامه مطلب  

یکی از تفاوت خداوند عیسی مسیح با خدای اسلام  

 
یكی از تفاوتهای بسیار بزرگ مسیح خداوند با خدای اسلام در این است كه عیسی مسیح  جسم شد و بر زمین امد و بر روی صلیب كشته شد و پس از سه روز قیام كرد تا انسانها بواسطه خونش از اسارت گناه نجات پیدا كرده و با ایمان به او زندگی جاوید یابند و تا ابد بتوانند با او در ارتباط باشند و به هیچ عنوان دستور كشتار و خونریزی صادر نكرد و گفت حتی دشمنان خود را نیز دوست بدارید.اما در سوی مقابل مسلمانان برای خوشنودی خدای خود یا باید جهاد كنند و خون انسانها را بریزند

ادامه مطلب  

 

سوال مسیحیان: چرا در قرآن، مسیح "کلمه خدا" نامیده شده؟ چرا ذکر شده کتاب مقدس و مسیح، کلام خداست؟ چرا در میان پیامبران، فقط مسیح کلمه خدا است و به او "رسول خدا" اطلاق نشده؟ چرا مسیح توسط روح خدا تجسم یافت و روح خدا نامیده می شود؟ جهان با کلمه خدا خلق شد. آیا این بیانگر آن نیست که مسیح قبل از تولد وجود داشت؟ چرا مسلمانان معتقدند که مسیح دوباره بازمی گردد؟
مسیح تاریخ را آن گونه حرکت داد که تنها خدا می توانست چنین کند. او بدون پول و اسلحه، میلیون ها ن

ادامه مطلب  

 

ای پدر ما كه در آسمانی ...نام تو مقدس باد
ای خدایی كه با ما هستی و دعا می شنویای شاه شاهان مسیح عیسیبا تشنگی در حضورت زانو می زنیم دلهایمان را تفتیش كن ... مسح كن ... لمس كن ... و پاك بساز بیا و زمین خشك قلبهای ما را در این لحظهبا باران روح خود تازه و سیراب سازتا تخم كلام تو در آن رشد كرده، و ثمر دهددر نام پر جلال عیسی مسیح با شكرگزاری طلبیدیم
آمین

ادامه مطلب  

کتاب مقدس  

با وجودی که عیسی مسیح خداوند، بار گناهان ما را بدوش گرفت، و ما را نجات داد. ولی فراموش نشود که خدا ما را خوانده تا بار غم را با او در میان بگذاریم، و او بار غم ما را بدوش خود حمل می کند. و او به ما آرامش می بخشد. به کسی که خسته است، توان می بخشد و به کسانی که دلش بارغم دارد. غمش را برطرف می گرداند.در متی فصل ۱۱ آیات ۲۸ و ۲۹ می خوانیم كهبیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زی

ادامه مطلب  

فیلم زندگی عیسی مسیح  

دوستان عزیز: فیلم عیسی مسیح یکی‌ از بهترین و پر بیننده ترین فیلم‌های جهان است. اگر می‌خواهید به عمق مسیحیت پی‌ ببرید پس بهتر است از طریقه این فیلم با روش زندگی عیسی خداوند آشنا شوید.شکر برای وجود شما عزیز خدا ، در صورت نیاز به راهنمایی یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق گذاشتن نظر با ما در تماس شوید.فیض و بركت مسیح خداوند با تك تك ایمانداران .آمین.
https://www.youtube.com/watch?v=ShybQCL0BRc
 

ادامه مطلب  

 

 
 حاضر ثابت کند، و تا انگیز.، برایگان پارسا شمرده می‌شوند. .... زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایمان و بدون انجام اعمال شریعت، پارسا شمرده می‌شود. "
آیات بالا می گویند که نجات و حضور ما در پیشگاه خداوند یا همان پارسایی ما بر این اساس نیست که چقدر کار نیک انجام داده ایم، می دهیم یا خواهیم داد. بلکه نجات و پارسایی ما بر اساس فیض خداست. طبق آیات بالا اگر تمام اعمال شریعت را هم نگاه دارید، نمی توانید در حضور خدا پارسا شوید ؛ چرا که خواندیم :

ادامه مطلب  

چگونگی بازگشت مسیح از منظر اسلام  

روایات اسلامی بر آمدن حضرت مسیح علیه‏السلام صحه می‏گذارند. از جمله آن كه پیامبر اكرم صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله فرمودند: «وَالَّذی نَفْسی بِیَدِهِ لَیُوشَكَنَّ اَنْ یُنَزَّلَ فیكُمُ ابْنُ مَرْیَمَ حَكَما عَدْلاً وَ اِماما مُقْسِطا»(1) سوگند به آن كه جانم به دست او است به طور یقین عیسی بن مریم به عنوان داوری عادل و پیشوایی دادگر در میان شما فرود خواهد آمد.

ادامه مطلب  

 

انجیل چیست؟
انجیل یعنى خبر خوش،مژده،خبر خوش كه عیسى مسیح به ارمغان مى آورد.راهى براى بیان نمودن رابطه حقیقى با خدا میان انسان گناهكار و خداى قدوس.مژده بخشیده شدن از گناهان از راه ایمان به خداوندى عیسى مسیح و پذیرفتن او به عنوان ناجى خود.
 
 

ادامه مطلب  

گفتار مسیح  

 
به نام خداوند هستی‌ بخش و درود بی‌ پایان به فرزند یگانه او عیسی مسیح که حقیقت مطلق است و از مریم باکره زاده شده و پیام آور صلح و دوستی‌ و محبت در دنیاست و محبت است که در دنیا همه چیز را به آرامی و صلح دعوت می‌کند و مسیح محبت است. مسیح به من آموخت که در بدترین شرایط زندگی‌ در اوج روزهای تاریکی‌ و نامیدی، نوری هست و آن نور مسیح است، حقیقت وجودش چشمان نابینای مرا رو به حقایق بینا نمود و مرا حیاتی‌ دوباره بخشید. مسیح در همه جا و در هر زمانی‌ که

ادامه مطلب  

عیسی مسیح کیست؟  

عیسی مسیح کیست؟عیسی اسامی و لقب‌های بسیاری دارد. نام «عیسی» یعنی «کسی که نجات می‌دهد». ما معمولا لقب «مسیح» را به نام او اضافه می‌کنیم. واژه «مسیح» از واژۀ عبری «ماشَیخ» گرفته شده شده است «مسیح» یا «ماشیخ» به معنی «مسح شده» یا «کسی که خدا او را برای خدمت مسح کرده» می‌باشد.زمانی که عیسی چشم به جهان گشود، یهودیان چند صد سال بود که در انتظار آن شخص «مسح شده» بودند. اشعیای نبی در مورد ماشیخ موعود نوشته بود که او کسی است که ...

ادامه مطلب  

آیا کسی که نجات یافته است برای همیشه نجات یافته است؟  

سوال: آیا کسی که نجات یافته است برای همیشه نجات یافته است؟جواب: آیا وقتی کسی نجات پیدا میکند، برای همیشه نجات یافته است؟ وقتی مردُم عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود میپذیرند، میان آنان و خداوند رابطهای برقرار میشود که خود تضمین کنندۀ ابدی نجات آنهاست. بخشهای متعددی از کلام خدا این حقیقت را روشن میکنند.الف) رومیان 8 : 20 میگوید: "و آنانی را كه از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را كه خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی

ادامه مطلب  

غرور و خودبینی  

غرور و خودبینی
روزی مسیح عیسی از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. مسیح با او مشغول سخن گفتن شد. در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به عیسی و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر مسیحت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟! خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسما

ادامه مطلب  

یگانگی در تثلیث  

پسر خدا، خود خدا است. كلمهء «خداوند» نیز که غالبا برای عیسی مسیح بکار می رود، به جهت رساندن این معنى مى باشد. سـرانجام وقتى عهد عتیق به زبان یونانى ترجمه شد، براى ترجمهء عبری کلمهء یهوه از واژهء یونانى Kyrios استفاده گـردید. در عهد جدید نیز كه به زبـان یـونانى نـوشته شد همین كلمـهء Kyrios براى واژه اى كه ما «خداوند» مى گوییم بكـار رفته است. كلمه اى كـه براى یهـوه بكار رفته، بـراى خداوند عیسى مسیح نیز بـه كـار رفته است! ایـن موضوع براى ما عجیب نیست چ

ادامه مطلب  

 

نجات یافته و پارسا از طریق فیض
یکی از مژده هایی که در کلام خدا پس از پنطیکاست به مسیحیان داده شده، این است که عیسی مسیح تمام کارهای مورد نیاز برای پارسایی را انجام داد و به همین خاطر شما با اقرار به اینکه او خداوند است و ایمان به اینکه خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات یافته و پارسا به حساب می آیید.
افسسیان 2 : 8" زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست – "
همچنین رومیان 10 : 9-10 " که اگر به زبان خود اعتراف ک

ادامه مطلب  

شايد پرسيده شود،  

شاید پرسیده شود، ما از درستی وعده‌های خدا مطمئن شدیم و فهمیدیم که تنها به خاطر ایمان به عیسی مسیح، خدا ما را به حضور خود پذیرفته و فرزندان خود نموده است، اما چه عواملی در ما نشان‌دهنده این است كه حقیقتاً عیسی مسیح را می‌شناسیم؟ باز هم كلام خدا برای این سؤال جواب دارد و اینطور می‌فرماید: «فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می‌کنیم می‌توانیم مطمئن باشیم که او را می‌شناسیم و اگر کسی بگوید که او را می‌شناسد، ولی طبق دستورات او عمل نمی‌کند دروغ

ادامه مطلب  

 

 
چطور می‌توان رستگار شد؟
 
ابتدا باید با فروتنی بپذیریم که گناهکار هستیم. کلام خدا می‌فرماید: "همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند" (رومیان ٣: ٢٣). چنانچه خود را با مسیح بی‌گناه، که چهره دیدنی خدای نادیده است مقایسه کنیم، بخوبی می‌فهمیم که گناهکاریم. سپس باید از گناه توبه کرده، عیسی مسیح خداوند را که بعد از مرگ دوباره زنده شد، بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و از او بخواهیم تا با خونش که بر روی صلیب ریخته شد، قلب گناه‌آلود ما را بشوید و آ

ادامه مطلب  

شهادت یک مسیحی چیست ؟  

در وحله نخست شهادت یک مسیحی بازگو کردن چگونگی ملاقات او با مسیح است .طبیعتا از زندگی پیش از تولد دوباره سخن گفته می شود و اینکه چگونه مسیح ما را تغییر داده است . میتوان از آیه ای نیز که با قلبمان سخن گفته استفاده کنیم. و اینکه چرا ما ایمان به مسیح را به دیگران توصیه میکنیم. 

ادامه مطلب  

نقشه خدا براي بشر  

نقشه خدا برای بشر این است كه انسان به حضور خداوند بازگشت نماید و با او ارتباط معنوی برقرار كند و از لطف الهی مستفیض گردد و آرامش و حیات جاودانی به دست آورد.مسیح می‌فرماید:< من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل كنند.> (یوحنا 10:10)< حیات جاودانی این است كه تو را خدای واحد حقیقی، و عیسی مسیح را كه فرستادی، بشناسند.>  (یوحنا 17 :3)
 

ادامه مطلب  

دوست عزیزی که هنوز نجات خداوند را دریافت نکردی ، هدیه ای بزرگ برای تودارم ، با ايمان قلبي اعلام ميكن  

امین امین با تمام جانم اعتراف میكنم و اعلام میكنم به خون پاكت اى مسیح بخشیده شده هستم، ضعیف بودم قوى هستم، ایمان به خون پاكت اى مسیح خداوندم مرا از هر گناه و مرگى رهانید و به زخمهایت شفا یافتم، كور بودم بینا گشتم و حال اى پدر از شادى به خودم میبالم. شكرت پدر كه فیضت شامل حال من شد. دوستت دارم اى عیسى. 

ادامه مطلب  

چرا عيسى يگانه واه نجات است  

چرا عیسی مسیح یگانه راه #رستگاری است؟عیسی مسیح، تنها راهی است که به خدا منتهی می‌شود و همانند نردبانی که یعقوب در خواب دید، زمین را به آسمان متصل نموده است. انبیاء با هدایت روح خدا در باره او پیشگوئی نمودند و مسیح برطبق پیشگوئیهای انبیاء از باکره متولد شد، به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد، در روز سوم با بدنی غیرفانی و پرجلال دوباره زنده گشت و سپس به عالم بالا برده شد و در عالیترین جایگاه افتخار نشست.
عیسی مسیح، یگانه راه رستگاری می‌باشد. کلا

ادامه مطلب  

برتري مسيحيت بر اسلام  

برتری مسیحیت بر اسلام طبق اسلام و قرآن باید یه انسان تمام شرط و شروط آن را تا آخر عمر رعایت كند تا به خدا برسد و حالا اگر بیرون از دین و از زاویه علم به این مسئله بنگریم خواهیم دید كه این یه چیزی غیر منطقی است اما مسیحیت یك شریعت یا یك مذهب نیست بلكه راهی است برای متوصل شدن به خداستطبق رومیان باب ١٠آیه ٤كه میگوید :زیرا مسیحیت غایت (پایان)شریعت است و هر كس ایمان بیاورد پارسا شمرده شود.و عیسی مسیح پشت قلب هر انسانی است فقط در قلب ت رو به روی مسیح عی

ادامه مطلب  

چگونه مسیحی شویم؟  

برادر / خواهر عزیز
عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده جهان بر در قلب تو مطابق کلامش در کتاب مکاشفه ایستاده است و در را می کوبد تا وارد قلب و زندگیت بشود. گشودن در قلبت به روی عیسی مسیح با برداشتن قدم ایمان در دعا انجام می پذیرد.
دعا گفتگوی ساده تو با خداست. او تو را می شناسد. حالت قلبی و بی ریا بودن تو برای او بسیار مهم است. می توانی دعای زیر را تکرار کنی:
” پدر آسمانی، خالق آسمان و زمین در حضور تو اعتراف می کنم که گناهکارم و از گناه خود توبه می کنم و ای

ادامه مطلب  

چگونه مسیحی شویم؟  

برادر / خواهر عزیز
عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده جهان بر در قلب تو مطابق کلامش در کتاب مکاشفه ایستاده است و در را می کوبد تا وارد قلب و زندگیت بشود. گشودن در قلبت به روی عیسی مسیح با برداشتن قدم ایمان در دعا انجام می پذیرد.
دعا گفتگوی ساده تو با خداست. او تو را می شناسد. حالت قلبی و بی ریا بودن تو برای او بسیار مهم است. می توانی دعای زیر را تکرار کنی:
” پدر آسمانی، خالق آسمان و زمین در حضور تو اعتراف می کنم که گناهکارم و از گناه خود توبه می کنم و ای

ادامه مطلب  

چرا مسیح بر روی صلیب رفت  

مسیح بر روی صلیب رفت تا با فدا کردن جان خود انسان را از هلاکت نجات دهد . همانطور که در انجیل یوحنا میخوانیم خدا انقدر مردم جهان را دوست داشت که یگانه فرزند خود را فرستاد که هر کس به او ایمان بیاورد نه تنها از هلاکت نجات یابد بلکه زتدگی جاوید یابد. انسان با اعمال نیک خود نمی تواند رستگار شود تنها با ایمان اوردن به مسیح است که میشود رستگار شد رستگاری از گناه . بله او چهره دیدنی خدای نادیده است او نقشه حکیمانه خدا ست برای رساندن انسان به حضور پر جل

ادامه مطلب  

عیسی مسیح ...  

شناخت عیسی اهمیت بسیار دارد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می‌یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادهٔ او عیسی مسیح را بشناسد.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ آری،‏ شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح راه دستیابی به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۶‏)‏ عیسی راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می‌آموزد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)

ادامه مطلب  

تصميم براي پذيرفتن مسيح به عنوان نجات دهنده خود  

خداوندا،اعتراف میكنم كه شخصی گناهكارم.اعتراف میكنم كه با قدرت خود و یا كارهای نیكم نمیتوانم نجات بیابم ورستگار شوم  .ایمان دارمكه تو به خاطر گناهانن من بر روی صلیب كشته شدی،در قبر نهاده شدی و پس از سه روز از مردگان برخاستی .ایمان دارم كه تو زنده هستی واین اقتدار را داری كه گناهان من را ببخشی و مرا در پیشگاه خدا پارسا بشماری .تقاضا دارممرا بپذیری وطبق  وعدهات زندگی نوینی به من ببخشی .
از اینكه دعا مرا شنیدی متشكرم 
آمین 
دوستان عزیز اگر همین

ادامه مطلب  

اول يوحنا باب 3  

اطمینان در حضور خدا
19پس ما می دانیم كه تابعین حقیقت هستیم زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان می دهد.20و اگر هم وجدان ما، ما را محكوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد.21ای عزیزان، اگر وجدان ما، ما را محكوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم22و او تمام خواهش های ما را بر می آورد زیرا ما بر طبق احكام او عمل می کنیم و آنچه را كه پسند اوست بجا می آوریم.23و فرمان او این است كه ما باید به نام پسر او عیسی مسیح

ادامه مطلب  

دعا برای پرثمر بودن در مسيح  

دعا برای پرثمر بودن در مسیح
پدر آسمانی، کلام تو در انجیل یوحنا می‌فرماید: "در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوۀ فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست." آمین.
خداوندا، تو را شکر می‌کنم برای کلام حیات‌بخشت. پدر جان، من اعتراف می‌کنم که به

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام